TEEMERIRE | Bizhuteri Badali

TEMERAIRE

Temeraire është një seri prej nëntë romanesh fantastike të shkruara nga Naomi Novik. Romanet janë një rimagjinim i historisë, që ndodhin gjatë Luftërave Napoleonike me një forcë ajrore dragonjsh të drejtuar nga ekuipazhe të aviatorëve.
"Temeraire", dhe personazhet dhe vendet në të, janë marka tregtare të Temeraire, LLC nën licencën e Badali Jewelry. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

1 produkt

1 produkt